Maatregelen ivm corona sporthal Theereheide per 15-10-2020  |  19-10-2020Per 14 oktober 2020 22.00 uur zijn de volgende maatregelen van kracht.

Hiermee komen eerdere versies te vervallen.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op “Handreiking Verantwoord beheer en gebruik
binnensportaccommodaties” van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) versie 2020.01.07, aangevuld met de noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Noord en de landelijke maatregelen die per 14 oktober 2020 22.00 uur van kracht zijn.

Nieuw
• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
• Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Er mogen maximaal 7 groepjes van 4 personen in een zaaldeel sporten, mits de groepjes onderling ook 1,5m afstand houden én de groepjes niet qua samenstelling wisselen en/of toestellen/ballen etc. delen.
• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte = zaaldeel.
• Er worden geen wedstrijden gespeeld.
• Voor topsporters gelden uitzonderingen.
• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.
• Publiek bij sport is niet toegestaan.
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
DIT GELDT OOK VOOR SCHOLEN

Kinderen die vanuit scholen komen gymmen kleden derhalve in de garderobe om en de kleding mag NIET in de garderobe achterblijven, dus die moet mee de zaal in.


Let op: ook in het onderstaande deel zijn maatregelen gewijzigd!!!!!

Gezondheidscheck bij binnenkomst
Stel jezelf de volgende vragen en als één van deze vragen met “Ja” wordt beantwoord, blijf dan
thuis, laat je testen en blijf in ieder geval thuis tot je de uitslag van de test hebt:
• Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak?
• Hebben huisgenoten/gezinsleden milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid?

Algemeen
• Gebruikers tot en met 17 jaar mogen maximaal begeleidt worden door 4 volwassen teambegeleiders per zaaldeel.
• Bij aanvang van ELKE huur of teamwisseling dient een lid van de gebruiker zich vooraf bij
de beheerder te melden als aanspreekpunt en met de beheerder te overleggen of er sprake
is van opvolgende huur.
Deze aanspreekpunten worden geacht de leden en teambegeleiders aan te spreken op de
regels als zij het niet naleven daarvan constateren of als zij daar door de beheerder op
gewezen worden.
• Aanwijzingen door de beheerder moeten worden opgevolgd.
• Te allen tijde dient onomstotelijk vast te staan hoeveel personen waar en wanneer binnen
de accommodatie aanwezig zijn.
De gebruikers dienen derhalve, met het oog op het vergemakkelijken van
contactonderzoek bij besmetting, het volgende te administreren en deze minimaal 4 weken
te bewaren:
- de identiteit van alle sporters van alle aanwezige teams en de teambegeleiders.
Het helpt hierbij om de leden zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling laten
sporten.
• De zaal mag pas betreden worden bij aanvang van de gehuurde tijd. In het geval van
aansluitende huur dient de in de zaal aanwezige gebruiker de toestellen te hebben
opgeborgen en in de zaal te wachten op gepaste afstand van de deur. Zodra de opvolgende
gebruiker binnen is, wordt de zaal verlaten.
• De zaal moet leeg zijn bij het einde van de gehuurde tijd.
• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter
is dan noodzakelijk voor de training, doch maximaal 30 personen per zaaldeel.
• Leeftijden:
- t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, wel 1,5m tot volwassenen
- vanaf 18 jaar, ALTIJD 1,5m afstand van elkaar
• Kleedkamers en douches zijn dicht. Daarom in sportkleding arriveren en op de gang te wisselen van schoenen.
• Het is niet toegestaan om van schoenen te wisselen in de zaal
• Sporters worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan.
Toiletgebruik dus alleen als dit noodzakelijk is. Doorspoelen, voor zo ver mogelijk, met
gesloten wc-deksel.
• Ouders/verzorgers die hun kind(eren) wegbrengen en ophalen wachten buiten.
• Binnen worden looprichtingen aangegeven welke moeten worden nageleefd om kruisend
verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Deze markeringen zijn om de 1,5m aangebracht,
zodat het makkelijker is om de onderlinge afstand in te schatten (zie bijgaande
plattegronden).
• Om verspreiding van het virus te voorkomen mogen door de verenigingen niet alle
toestellen meer gebruikt worden;
- Bokken en kasten
- Kunststof hockeysticks
- Schoolmaterialen (gereserveerd voor gebruik door scholen)

Hygiëne
• Voor en na de les, training, sportactiviteit of schoonmaakactiviteit dienen zowel de
leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers en coaches hun handen met zeep te wassen of
te desinfecteren.
• De contact- en aanraakpunten van vaste en verplaatsbare sporttoestellen dienen door de
gebruikers, inclusief scholen, voorafgaand aan het gebruik schoongemaakt en/of
gedesinfecteerd te worden.
Daardoor is iedereen verzekerd van het feit dat de gebruikte materialen ook
gedesinfecteerd zijn.
Hiervoor wordt in elke berging desinfectiemiddel ter beschikking gesteld.

BIJ HET DESINFECTIEMIDDEL HOORT EEN GEBRUIKSAANWIJZING.
LEES DIE VOOR GEBRUIK, DAAR VERKEERD GEBRUIK SCHADE AAN DE
TOESTELLEN KAN OPLEVEREN!!!

• De leraar of trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen
• Alle gebruikers/verenigingen bewaren hun eigen materialen in een afsluitbare kast
• De kans om via een vloer besmet te raken is relatief klein. Het advies is wel om
sportoefeningen waarbij op de vloer gezeten en gelegen wordt zoveel mogelijk te
vermijden of om gebruik te maken van eigen matjes die makkelijker te reinigen zijn.
Dit geldt ook als er liggende oefeningen op matten worden gedaan.

Handhaving
De handhaving van deze regels is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen.
Van beheerders kan niet verwacht worden dat zij in één oogopslag overzicht hebben over het
gehele complex. Daarnaast zullen zij de kleedkamers tijdens gebruik ook niet betreden.
Daarom zijn de aanspreekpunten per vereniging belangrijk; zij dienen deze taak op zich te nemen.

Mocht geconstateerd worden dat een andere gebruiker/huurder de regels niet naleeft, meldt dit
dan bij de beheerder; hij zal het betreffende aanspreekpunt van die vereniging dan daarop
attenderen.

Tot besluit
Deze regels worden essentieel geacht bij het voorkomen van grote uitbraken van COVID-19.
Het opvolgen ervan is dus in ons aller belang om op een gezonde manier te kunnen blijven sporten
en om de sporthallen geopend te houden.

Qua planning

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk (liefst deze week nog) van alle verenigingen van welke ruimte zij gebruik willen blijven maken vanaf nu tot en met 11 november.